Privacy Policy

Privacybeleid D-imago Kids Fashion (hier na te noemen DKF)

Over ons privacybeleid

DKF geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciƫle doelstellingen ter beschikking aan derden.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van de bestelling.

Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt.

U kunt te allen tijden uw persoonlijke gegevens bij ons opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen. Wij verzoeken u ons dan een e-mail te sturen of een schriftelijk verzoek in te dienen.

Persoonlijke gegevens zullen wij nooit aan derden vertrekken, tenzij u ons uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Met uitzondering van bedrijven die door ons zijn ingeschakeld om uw orders verder af te handelen, zoals de expediteur die de levering uitvoert en de kredietinstelling voor het afhandelen van de betaling. In deze gevallen zullen wij slechts de noodzakelijke gegevens verstrekken.